افزایش لایک درجه 2 اینستاگرام

پخش 1 هزار عدد لایک اینستاگرام روی 10 پست آخر ، یعنی هر پست 100 عدد لایک

” مدت زمان ارسال بین 1 الی 3 ساعت “

16 هزار تومان