افزایش لایک درجه 3 اینستاگرام

پخش 1 هزار عدد لایک اینستاگرام روی 10 پست آخر ، یعنی هر پست 100 عدد لایک

” مدت زمان تکمیل سفارش بین 7 الی 10 روز “

9 هزار تومان

افزایش لایک درجه 2 اینستاگرام

پخش 1 هزار عدد لایک اینستاگرام روی 10 پست آخر ، یعنی هر پست 100 عدد لایک

” مدت زمان ارسال بین 1 الی 3 ساعت “

16 هزار تومان

 

افزایش لایک درجه 1 اینستاگرام

لایک واقعی از پیج های فعال ایرانی

” بهترین کیفیت لایک ایرانی در کشور “

500 عدد 20 هزار تومان

1 هزار عدد  40 هزار تومان